Košarica

 

Št. produktov: 0

 
 

   041 782 200

 
 
 

Splošni pogoji

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in kupcem.

Svetujemo vam, da pred oddajo spletnega naročila pazljivo preberete spodaj navedene pogoje poslovanja. Z uporabo spletne strani izrazite svoje strinjanje z navedenimi pogoji. Podjetje Medilip d.o.o. si kadarkoli pridržuje pravice do spremembe pogojev na spletni strani http://www.medilip.si/ . Vse spremembe so zavezujoče za kupce, zato si pred oddajo naročila oglejte aktualne pogoje poslovanja.

Varnost nakupa

Spletna stran http://www.medilip.si/ je spletna trgovina, s katero upravlja podjetje Medilip d.o.o., Prvomajska ulica 18a, 3000 Celje, DDV ID št: SI66654572, Matična številka: 2158795000, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec). Za informacije v zvezi z Vašim naročilom in njegovo dostavo nas lahko pokličete na našo telefonsko številko: 0(3) 548 12 34 ali pošljete e-pošto na naslov: info@medilip.si. Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila. Podano naročilo za nakup torej pomeni sklenitev prodajne pogodbe. Prodajna pogodba oz naročilo za nakup je shranjeno pri Prodajalcu in ga lahko kupec po pisnem zahtevku dobi kadarkoli v roku 5 let od opravljenega naročila. Prodajalec ima pred dostavo blaga pravico kontaktirati kupca preko telefona ali e-pošte z namenom preverjanja posredovanih kontaktnih podatkov. V primeru, da na podlagi posredovanih podatkov ne more stopiti v stik s kupcem, lahko Prodajalec smatra podano naročilo za nakup kot nično.

Reklamacije

Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Kupec lahko blago reklamira v 8 dneh od nakupa in zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben artikel ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake. Kupec lahko blago v reklamacijo vrne tako, da ga prinese osebno ali pa ga na svoje stroške pošlje po pošti, na naslov podjetja. V primeru odobritve reklamacije, se kupcu povrne samo strošek v znesku izdelka (brez poštnine).

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov, ki določa:"Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 15 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bila poštna pošiljka oddana v roku. Ta rok začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga." Kupec ima pravico, da v petnajstih (15) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 15-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti ali na kontaktni email info@medilip.si, blago pa vrniti 15 dneh po poslanem obvestilu o odstopu. Vrnitev prejetega blaga v 15-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Možnost vračila ne velja za izdelke, v primeru, da je bila originalna embalaža ali varnostna nalepka odstranjena. Ponudnik vrne celotno kupnino najkasneje v roku 15-ih dni od prejetja vrnjenega blaga. Naslov za vračilo blaga prodajalcu je Medilip d.o.o., Prvomajska 18a, 3000 Celje. Priporočamo, da uporabite dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke in da artikle ustrezno pripravite za transport (pri tem lahko uporabite originalno embalažo oziroma drugo ustrezno varno embalažo).Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

  • pri pogodbah, katerih predmet so blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva,
  • pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo
  • pri pogodbah o dobavi izdelkov, če je kupec odprl varnostno nalepko

Pravilnik o zasebnosti

1)      O Pravilniku o zasebnosti

 Namen Pravilnika o zasebnosti Medilip d.o.o. (v nadaljevanju: “Pravilnik o zasebnosti”) je seznanitev uporabnikov storitev Medilip d.o.o. ter drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani tudi: ”posamezniki”) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe Medilip d.o.o., Prvomajska 18 a, 3000 Celje, (v nadaljevanju: “ Medilip) ter pravicami posameznikov na tem področju.

 Podjetje nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

 Hkrati ta Pravilnik o zasebnosti dodatno pojasnjuje soglasje, ki ste ga podali za obdelavo vaših osebnih podatkov.

 V Pravilniku o zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”), zajete naslednje informacije:

 -          kontaktne informacije podjetja,

-          namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,

-          čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,

-          pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

-          pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

-          veljavnost Pravilnika o zasebnosti.

 2)      Osebni podatki, ki jih zbira podjetje

 Če ste le obiskovalec spletne strani, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če ste uporabnik storitev ali naročnik storitev, ki jih nudi podjetje, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili oz. ki jih uporabljate. Ti osebni podatki so:

-          ime in priimek

-          kontaktni e-poštni naslov

-          kontaktni telefon

-          IP naslov

-          podatke za izdajo ponudbe glede na vaše povpraševanje (vaš naslov, davčna številka).

3)      Upravljavec osebnih podatkov

 Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, je Medilip d.o.o., Prvomajska 18 a, 3000 Celje.

 4)      Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo

 Ta Pravilnik o zasebnosti je namenjen vsem, ki ste naročili in/ali uporabljate naše storitve, ali oddali povpraševanje, kot tudi tistim, ki obiščete našo spletno stran.

  5)      Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

 5.1. Obdelava na podlagi pogodbe:

 V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetja obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, za zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.

 Pri obračunavanju storitev, na podlagi davčnih predpisov, pridobimo in obdelujemo za pravilno izdajo računa še vaš naslov.

 5.2. Obdelava na podlagi zakona:

 Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

 Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

 V skladu s Splošno uredbo lahko podjetje  v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

 5.3. Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

 Obdelava podatkov lahko temelji tudi na vašem soglasju, ki ste ga posredovali podjetju.

 Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih nudi podjetje. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo vašim potrebam in željam in da jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki ste jih je v soglasju izbrali. Obveščanje lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti.

 Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete oziroma spremenite na enak način, kot ste ga dali ali na drug način, kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti tudi preko elektronskega sporočila na naslov kontakt@medilip.si ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža podjetja.

 Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Veljavno je vaše zadnje podano soglasje, ki smo ga prejeli.  Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s podjetjem.

 Podatki, za katere je dana vaša privolitev, se v odsotnosti preklica obdelujejo do dve leti po prenehanju poslovnega razmerja s podjetjem.

 6)      Omejitve posredovanja osebnih podatkov

 Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike.  V takem primeru lahko podjetje posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: “Pogodba o obdelavi”). Zunanjim obdelovalcem bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

 Podjetja na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Podjetja d.o.o. se bo npr. odzvala na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

  7)      Obdobje hrambe osebnih podatkov

 Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

 Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

 Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor posameznik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje z nami, njegovo soglasje velja 2 leti od njegove podaje oziroma do njegovega preklica. 

 Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

 8)       Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

 Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

 Zahteve v zvezi z uresničevanjem vaših pravic sprejemamo na elektronski naslov kontakt@medilip.si ali po pošti na naslov Medilip d.o.o., Prvomajska 18 a, 3000 Celje.  

 Kadar zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, vam informacije, kadar je mogoče, zagotovimo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače.

 Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:

 -          zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali

-          zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

 Omogočamo vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:

 (i)      pravico do dostopa do podatkov

(ii)    pravico do popravka

(iii)  pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«)

(iv)  pravico do omejitve obdelave

(v)    pravico do prenosljivosti podatkov

(vi)  pravico do ugovora

 (i)                pravica do dostopa do podatkov

 Vedno imate pravico do seznanitve, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 -          namene obdelave,

-          vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,

-          uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,

-          predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,

-          obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,

-          pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,

-          kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

 (ii)              pravica do popravka

 Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 (iii)            pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

 Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 -          kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

-          kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,

-          kadar ugovarjate obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,

-          kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,

-          kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

 (iv)             pravica do omejitve obdelave

 Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

-          kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,

-          je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,

-          vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

-          če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

 Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

 Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

 (v)               pravica do prenosljivosti podatkov

 Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

 (vi)             pravica do ugovora

 Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadar koli ugovarjate.

 Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 9)      Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

 Morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov, lahko pošlje na elektronski naslov kontakt@medilip.si ali po pošti na naslov Medilip d.o.o., Prvomajska 18 a, 3000 Celje.

 V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

 Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

 Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. O vaši pritožbi moramo odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

 10)  Končne določbe

 Za vse, kar ni urejeno s tem Pravilnikom o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja.

 Podjetje si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani Medilip d.o.o. 30 dni pred pričetkom veljavnosti le-tega.

 V primeru vprašanj o Pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov kontakt@medilip.si.

 11)   Veljavnost Pravilnika o zasebnosti

 Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani Medilip d.o.o. in začne veljati 25.5.2018.

 

 
 
 

Kontakt

Email: prodaja@medilip.si

Telefon: 00386 (0)3 548 1234

Naročilo lahko oddate tudi preko telefona. Pokličite nas na 041 782 200 ali pošljite mail na prodaja@medilip.si

 
 
 
 VARNO
 UČINKOVITO
 IZDELANO V EU
 
 
 

Po novem omogočamo tudi Paypal plačilo.

Po novem omogočamo tudi Paypal plačilo.
 
 
 

Spremljajte nas

 
 
 

NE PREZRITE!

DERMALUXELASH - večja vsebina seruma za celoletno uporabo.

Povečali smo vsebino stekleničke, da boste serum lahko uporabljali kar celo leto. Trenutno na voljo po ugodnejši ceni 79,99 €.

Več o tem...

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.